اخبار و اطلاعیه ها
جدول زمانبندي مصاحبه داوطلبان متقاضي پذيرش در دوره مشترك با سازمان مديريت صنعتي
برنامه مصاحبه داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد سال 96 متقاضي پذيرش در دوره هاي مشترك و بين الملل
برگزاري دوره هاي كارشناسي ارشد با همكاري سازمان مديريت صنعتي
ثبت نام الكترونيكي مصاحبه علمي آزمون دكتراي نيمه متمركز سال 96
برنامه مصاحبه علمي داوطلبان آزمون دكتراي نيمه متمركز سال 96متقاضي پذيرش در اين دانشگاه
اطلاعيه ثبت نام از پذيرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون مرحله تكميل ظرفيت مقطع دكتري ورودي سال95
اسامي پذيرفته شدگان مشروط مرحله تكميل ظرفيت آزمون نيمه متمركز دكتري سال 95
تمديد مهلت ثبت نام از پذيرفته‌شدگان تكميل ظرفيت
راهنما ها و هشدارهاي آموزشي
خروج از كشور
پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي
27
ارديبهشت
شهريه
معافيت تحصيلي
تاييديه تحصيلي
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.