اخبار و اطلاعیه ها
برنامه مصاحبه داوطلبان آزمون دكتري سال 97 در رشته مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
تمديد مهلت ثبت نام الكترونيكي مصاحبه علمي آزمون دكتري 97
قابل توجه داوطلبان مصاحبه علمي آزمون دكتري سال 97
ثبت نام از پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت
قابل توجه پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت
برنامه ثبت نام با تاخير از پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد و دكتراي سال 96
آگهي ثبت نام از پذيرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون كارشناسي ارشد
راهنما ها و هشدارهاي آموزشي
خروج از كشور
پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي
27
ارديبهشت
شهريه
معافيت تحصيلي
تاييديه تحصيلي
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.