اخبار و اطلاعیه ها
برگزاري دوره هاي كارشناسي ارشد با همكاري سازمان مديريت صنعتي
ثبت نام الكترونيكي مصاحبه علمي آزمون دكتراي نيمه متمركز سال 96
برنامه مصاحبه علمي داوطلبان آزمون دكتراي نيمه متمركز سال 96متقاضي پذيرش در اين دانشگاه
اطلاعيه ثبت نام از پذيرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون مرحله تكميل ظرفيت مقطع دكتري ورودي سال95
اسامي پذيرفته شدگان مشروط مرحله تكميل ظرفيت آزمون نيمه متمركز دكتري سال 95
تمديد مهلت ثبت نام از پذيرفته‌شدگان تكميل ظرفيت
تمديد مهلت ثبت نام براي مصاحبه علمي مرحله تكميل ظرفيت آزمون دكتري 95
راهنما ها و هشدارهاي آموزشي
خروج از كشور
پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي
27
ارديبهشت
شهريه
معافيت تحصيلي
تاييديه تحصيلي
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.