نقص مدارك در سيستم گلستان چگونه بر طرف خواهد شد؟
دانشجو موظف است نقص مدارك خود را از گزارش 222 سيستم گلستان بررسي و براي بر طرف كردن آن ها در اسرع وقت اقدام نمايد. نواقص مدارك الكترونيكي اهميتي ندارند ولي نواقص فيزيكي بايستي سريعاً بر طرف شوند. در غير اين صورت ثبت نام در ترم بعدي امكان پذير نخواهد بود.
تعداد بازدید:
8782
تاریخ:
1398/04/26

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.