شهریه تحصیلی
 

میزان شهریه تحصیلی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

ورودی

مقطع

دوره

شهریه ثابت هر نیمسال به ریال

شهریه متغیر هر واحد درسی به ریال

شهریه واحد پایان نامه به ریال

نظری

کارگاهی

ورودی سال 94

کارشناسی ارشد

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 8

000/000/ 2

3/500/000

4/500/000

الکترونیکی

(کلیه رشته ها)

000/000/ 12

2/500/000

000/000/ 5

دکتری

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 660

ورودی سال 95

کارشناسی ارشد

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

9/200/000

2/300/000

4/025/000

 

الکترونیکی

به سایت مرکز آموزش الکترونیکی مراجعه شود

دکتری

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 700

ورودی سال 96

 

کارشناسی ارشد

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 10

2/500/000

4/500/000

 

نوبت دوم (MBA)

000/000/ 6

000/000/ 2

000/000/ 5

 

الکترونیکی

(کلیه رشته ها)

به سایت مرکز آموزش الکترونیکی مراجعه شود

دوره مشترک با مدیریت صنعتی

000/000/ 25

2/700/000

000/000/ 5

 

دکتری

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 700

ورودی سال 97

 

کارشناسی ارشد

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 10

2/750/000

4/500/000

 

نوبت دوم (MBA)

000/000/ 6

2/200/000

000/000/ 5

 

الکترونیکی

(کلیه رشته ها)

به سایت مرکز آموزش الکترونیکی مراجعه شود

دوره مشترک با مدیریت صنعتی

25/000/000

2/700/000

000/000/ 5

 

دکتری

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 700


 

میزان شهریه تحصیلی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

ورودی

مقطع

دوره

شهریه ثابت هر نیمسال به ریال

شهریه متغیر هر واحد درسی به ریال

شهریه واحد پایان نامه به ریال

ورودی سال 98

 

کارشناسی ارشد

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

10/500/000

3/000/000

000/000/ 5

نوبت دوم (MBA)

6/500/000

2/200/000

5/500/000

الکترونیکی

(کلیه رشته ها)

به سایت مرکز آموزش الکترونیکی مراجعه شود

MBA

(دوره مشترک با مدیریت صنعتی)

 

 

 

دکتری

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

750/000/000

 

میزان شهریه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ورودی

مقطع

دوره

شهریه ثابت هرنیمسال به ریال

شهریه متغیر هر واحد تئوری درسی به ریال

شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال

شهریه هرواحد پایان نامه به ریال

 

 

ورودی سال 1399

 

 

کارشناسی ارشد

نوبت دوم

12/000/000

3/400/000

4/600/000

5/700/000

الکترونیکی

13/200/000

3/740/000

5/520/000

6/270/000

MBA مشترک با مدیریت صنعتی

15/600/000

4/420/000

5/980/000

7/410/000

مشترک با مدیریت صنعتی به جز MBA

18/000/000

5/100/000

6/900/000

8/550/000

مشترک با سایر کشورها

36/000/000

10/200/000

13/800/000

17/100/000

دکتری

نوبت دوم

85/500/000

-

-

-

 

میزان کل شهریه( شهریه ثابت و متغیر ) و پیش پرداخت شهریه برای ورودی های سال 1400 مقطع کارشناسی ارشد

 

نام دوره

شهریه ثابت هر نیمسال

شهریه هر واحد تئوری

شهریه هر واحد عملی

شهریه هر واحد پایان نامه

میزان پیش پرداخت شهریه ( معادل شهریه ثابت و نیمی از شهریه متغیر به ازای اخذ 9 واحد درسی )

نوبت دوم

13/700/000 ریال

3/900/000 ریال

5/200/000 ریال

6/500/000 ریال

31/250/000 ریال

MBA

8/600/000 ریال

2/850/000 ریال

2/850/000 ریال

7/200/000 ریال

21/425/000 ریال

الکترونیکی

15/070/000 ریال

4/290/000 ریال

5/720/000 ریال

7/150/000 ریال

34/375/000 ریال

دوره مشترک با سایر کشورها

41/100/000 ریال

11/700/000 ریال

15/600/000 ریال

19/500/000 ریال

93/750/000 ریال

دوره مشترک با سازمان مدیریت صنعتی

20/550/000 ریال

5/850/000 ریال

7/800/000 ریال

9/750/000 ریال

46/875/000 ریال

MBA مشترک با سازمان مدیریت صنعتی

17/810/000 ریال

5/070/000 ریال

5/070/000 ریال

9/360/000 ریال

40/625/000 ریال

اتباع غیر بورس    ( بدون کنکور )

34/250/000 ریال

9/750/000 ریال

13/000/000 ریال

16/250/000 ریال

78/125/000 ریال

 
 

میزان کل شهریه( شهریه ثابت و متغیر ) و پیش پرداخت شهریه برای ورودی های سال 1401 مقطع کارشناسی ارشد

نام دوره

شهریه ثابت هر نیمسال

شهریه هر واحد تئوری

شهریه هر واحد عملی

شهریه هرواحد پایان نامه

میزان پیش پرداخت شهریه ( معادل شهریه ثابت و نیمی از شهریه متغیر به ازای اخذ 9 واحد درسی )

نوبت دوم

15/755/000ریال

4/485/000ریال

5/980/000ریال

7/475/000ریال

35/937/500ریال

MBA

9/890/000ریال

3/277/500ریال

8/280/000ریال

24/638/750ریال

الکترونیکی

17/330/500ریال

4/933/500ریال

6/578/000ریال

8/222/500ریال

39/531/250ریال

MBA الکترونیکی

10/879/000ریال

3/605/250ریال

9/108/000ریال

27/102/625ریال

دوره مشترک با سایر کشورها  ( شهریه ریالی پرداختی به دانشگاه )

47/265/000ریال

13/455/000ریال

17/940/000ریال

22/425/000ریال

107/812/500ریال

اتباع غیر بورس

39/387/500ریال

11/212/500ریال

14/950/000ریال

18/687/500ریال

89/855/000ریال

انتقال خارج به داخل

47/265/000ریال

13/455/000ریال

17/940/000ریال

22/424/000ریال

107/812/500ریال

میزان کل شهریه و پیش پرداخت شهریه برای ورودی های سال 1401 مقطع دکتری

نام دوره

میزان کل شهریه  در سنوات مجاز

میزان پیش پرداخت شهریه

نوبت دوم

1/127/000/000ریال

70/437/500ریال

اتباع غیر بورس

2/254/000/000ریال

140/875/000ریال

تعداد بازدید:
22610
تاریخ:
1394/02/27
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.