برگزاري هفتمين جشنواره ملي دانايي خليج فارس نوآوري هاي برتر نفت گاز و پتروشيمي شهيد تند گويان
برگزاري هفتمين جشنواره ملي دانايي خليج فارس نوآوري هاي برتر نفت گاز و پتروشيمي شهيد تند گويان
تاریخ:
1396/05/09
تعداد بازدید:
73
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.