اطلاعيه شماره 2: آگهي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان (با آزمون و بدون آزمون) كارشناسي ارشد سال 1398

آگهي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان (با آزمون و بدون آزمون) كارشناسي ارشد سال 1398

ضمن تبريك و آرزوي توفيق براي كليه پذيرفته شدگان دانشگاه در سال تحصيلي جديد، به اطلاع مي رساند ثبت نام از پذيرفته شدگان جديدالورود، در دو مرحله به صورت الكترونيكي و مراجعه حضوري انجام مي گيرد. در مرحله ثبت نام الكترونيكي(مرحله اول) لازم است پذيرفته شدگان با مراجعه به سامانه آموزشي دانشگاه، اطلاعات فردي و تحصيلي خود را تكميل نموده و مدارك لازم براي ثبت نام را بارگذاري و در پايان گواهي پذيرش غيرحضوري را چاپ نمايند؛ در مرحله مراجعه حضوري(مرحله دوم) با در دست داشتن گواهي پذيرش غير حضوري و اصل مدارك بارگذاري شده در سامانه ثبت نام (سيستم گلستان)، شخصاً (مراجعه حضوري شخص دانشجو الزامي است) و پس از تاييد كليه مدارك توسط كارشناسان مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه، طي روزهاي يكشنبه 31 شهريورماه تا دوشنبه اول مهر ماه 1398 (برابر زمانبندي مندرج در سايت دانشكده مربوطه) جهت مطابقت و كنترل مدارك ثبت نامي و پذيرش نهايي به دانشكده محل تحصيل مراجعه نمايند.

(لازم است برنامه زمان بندي دانشكده ها قبل از ايام فوق مورد ملاحظه قرار گيرد)

قابل ذكر است مدارك بارگذاري شده توسط دانشجو، قبل از شروع مرحله دوم (مراجعه حضوري) بايد توسط همكاران اين مديريت در سامانه ثبت نام (سيستم گلستان) بررسي و تأييد شده باشد، بنابراين لازم است پذيرفته شدگان بطور مستمر وضعيت تأييد مدارك خود را از طريق پردازش 16370 در سيستم گلستان كنترل و نواقص احتمالي را برطرف نمايند تا مراحل بعدي ثبت نام و پذيرش نهايي امكان پذيرشود. (مندرجات راهنماي ثبت نام با دقت مطالعه شود)

تأكيد مي شود عدم مراجعه در زمان هاي تعيين شده به منزله انصراف از تحصيل بوده و از پذيرفته شدگاني كه در روزهاي مقرر مراجعه نكنند به هيچ عنوان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

 

o       ثبت نام الكترونيكي از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 20/ 06 /1398 شروع و در ساعت 24  روز يكشنبه مورخ  24/ 06 /1398  به اتمام خواهد رسيد. (برنامه زماني ثبت نام الكترونيكي پذيرفته شدگان بدون آزمون با ساير پذيرفته شدگان متفاوت است)

o        با توجه به آن كه اطلاعات پذيرفته شدگان بدون آزمون با تأخير در سيستم گلستان ثبت خواهد شد، ثبت نام الكترونيكي اين دسته از پذيرفته شدگان صرفاً روز يكشنبه مورخ 24 شهريور ماه 1398 در سيستم گلستان امكان پذير خواهد بود. لازم است ضمن آمادگي قبلي، در زمان مقرر سريعا نسبت به ثبت نام الكترونيكي خود اقدام نمايند.

o       آدرس سامانه آموزشي دانشگاه: http://golestan.kntu.ac.ir

o       شناسه كاربري: متعاقباً روز چهارشنبه ساعت 00/ 12 ظهر اعلام مي شود.

o        گذرواژه: متعاقباً روز چهارشنبه ساعت 00 /12 ظهر اعلام مي شود.

o       جهت مشاهده راهنماي ثبت نام الكترونيكي اينجا را كليك نماييد.P1

توجه: اسكن و بارگذاري اصل مدارك زير در ثبت نام الكترونيكي الزامي است.

o       در صورت بارگذاري تصوير (كپي) هريك از مدارك، مدرك مذكور توسط كارشناسان اين مديريت تأييد نخواهد شد.

o       عكس(لازم است عكس جديد در سيستم گلستان با حجم بيش از  8 Kb و كمتر از 12 Kb بارگذاري شود) تغيير عكس پس از پذيرش حضوري در سيستم گلستان امكان پذير نبوده و مدارك تحصيلي با عكس بارگذاري شده صادر خواهد شد.

o       كارت ملي(پشت و رو)

o       شناسنامه (تمام صفحات)

o       مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي با قيد معدل كل (در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات حاوي معدل كل الزامي است)

o       فرم مخصوص معدل دانشجويان سال آخر كارشناسي، (لينك دريافت فرم)P2

o       فاقدين مدرك تحصيلي كارشناسي و دانشجويان سال آخر كارشناسي كه تا پايان شهريور ماه 1398 فارغ التحصيل مي شوند، (لينك دريافت فرم) P3

o       فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان سال آخر كارشناسي (لازم است فرم مربوطه از اينجا  دريافت و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود) P4

o       گواهي فراغت از تحصيل كارداني با قيد معدل كل براي فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته (در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات حاوي معدل كل الزامي است)  

o        حكم مرخصي سالانه و يا موافقت كتبي بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل تمام وقت از ارگان محل خدمت (براي شاغلين وزارتخانه­ ها، سازمان­ها و نهادهاي دولتي) تأكيد مي گردد انجام مراحل ثبت‌نام منوط به ارائه گواهي مذكور مي‌باشد و در صورت عدم ارائه گواهي، ادامه روند ثبت نام امكان پذير نخواهد بود.

o         گواهي سهميه رتبه اولي(براي پذيرفته شدگان سهميه رتبه اول) (براي دريافت فرم اينجاكليك نماييد) P5

o       فرم تعهد آموزش رايگان براي دانشجويان روزانه (فرم مربوطه را از اينجا  دريافت كرده و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود) P6

o       كارت پايان خدمت سربازي  يا معافيت دائم / موقت (دارندگان كارت )

o       برگه اعزام به خدمت فاقد تاريخ غيبت براي دانشجويان مشمولي كه  فرجه يكساله بعد از فراغت از تحصيل آنان به پايان رسيده و تاريخ آن تا زمان ثبت نام  به اتمام نرسيده باشد /  براي دانشجويان سال آخر گواهي معدل با تأييد تاريخ فراغت از تحصيل تا 31 /6 /98 مجدداً بارگذاري شود.

o        برگه ترخيص از خدمت سربازي با درج اعلام موافقت با ادامه تحصيل براي مشمولين حين خدمت.

(پذيرفته شدگان مشغول به خدمت سربازي و يا داراي وضعيت نظام وظيفه نامشخص (برگه اعزام به خدمت داراي غيبت و ...) لازم است با در دست داشتن مدرك شناسايي معتبر جهت اخذ گواهي ترخيص از خدمت يا تعيين تكليف وضعيت غيبت، طي روز شنبه 23 /6 /1398  از ساعت 13:30 لغايت 15:30 به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه به آدرس: ميرداماد غربي- پلاك 470 مراجعه نمايند. (مراجعه اولياء دانشجويان با كارت شناسايي معتبربلامانع است.)

تطبيق مدارك و ثبت نام و پذيرش نهايي از پذيرفته شدگان مشغول به خدمت سربازي، بعد از ترخيص كامل از خدمت و ارائه گواهي موافقت با ادامه تحصيل از معاونت وظيفه عمومي ناجا امكان پذير است.

 

يادآوري مهم:

o       پذيرفته­ شدگان لازم است پس از انجام ثبت­ نام الكترونيكي (اينترنتي) و تأييد كليه مدارك توسط كارشناسان مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه، برابر زمان بندي مندرج در سايت دانشكده طي روزهاي يكشنبه 31 شهريور ماه لغايت دوشنبه اول مهرماه 1398، با در دست داشتن اصل مدارك بارگذاري شده و گواهي پذيرش غيرحضوري (بعد از اتمام ثبت نام از سيستم چاپ شود) شخصاً براي پذيرش حضوري به دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

o       در بارگذاري مدارك، رعايت وضوح (حداقل حجم kb 200و حداكثر حجم kb 400) در سيستم ثبت نام الزامي است.

o       با توجه به اينكه تنها سال تولد پذيرفته ­شدگان در سيستم ثبت شده است، ضروري است نسبت به درج كامل تاريخ تولد (شامل روز، ماه و سال) در سيستم گلستان اقدام نمائيد. اصلاح و تكميل اطلاعات فردي، تحصيلي، آموزشي، آدرس و... در سيستم گلستان الزامي است. مسئوليت هرگونه تناقض و اشتباه در اطلاعات به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

با توجه به راه اندازي سيستم بايگاني الكترونيكي در دانشگاه، اصل مدارك ثبت­ نامي پذيرفته شدگان پس از اتمام مراحل ثبت نام، جهت حفظ و نگهداري آنها تا پايان دوره تحصيل، عودت داده خواهد شد. بنابراين لازم است دانشجويان در حفظ و نگهداري آنها كوشا بوده و در صورت نياز به دانشگاه ارائه نمايند.

پذيرفته ­شدگان بدون­آزمون (استعداد­درخشان):

اين دسته از پذيرفته شدگان لازم ­است پس از تكميل مراحل ثبت نام (ثبت نام الكترونيكي، پذيرش نهايي در دانشكده و انتخاب واحد) با مراجعه به آدرس: https://sd.sanjesh.org/Article.aspx?id=1&id=1  از  نحوه دريافت  و تكميل فرمهاي صلاحيت عمومي و  واريز هزينه اطلاع حاصل نموده و پس از آن در روز دوشنبه مورخ  15 /7/ 98 از ساعت 00/ 8 الي 00/ 12  با در دست داشتن فرمهاي تكميل شده ، فيش واريزي و مدارك لازم به اين مديريت مراجعه نمايند.

پرداخت هزينه ثبت نام:

o       كليه پذيرفته شدگان ملزم به پرداخت مبلغ 000/ 350 (سيصدوپنجاه هزار) ريال بابت خدمات ثبت نام در مرحله ثبت نام الكترونيكي مي باشند.

o       پذيرفته شدگان دوره هاي شهريه پرداز ملزم به پرداخت شهريه علي­ الحساب نيمسال اول سال تحصيلي 99  1398 به ميزان:

o       كليه دوره هاي نوبت  دوم به جز رشته MBA: 000/ 150/ 24 ريال (دو ميليون و چهار صد و پانزده هزار تومان)

o       دوره نوبت دوم رشتهMBA  (همكاري با سازمان مديريت صنعتي): 000 /620/ 32 ريال (سه ميليون و دويست و شصت و دو هزار تومان)

o       دوره الكترونيكي: 000 /400 /22 ريال (دو ميليون و دويست و چهل هزار تومان)

از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي سيستم گلستان مي باشند.

بديهي است بارگذاري مدارك و ورود  اطلاعات به تنهايي به منزله پذيرش دانشجو نخواهد بود و ثبت نام پذيرفته شدگان پس از تطبيق مدارك و تأييد اطلاعات دانشجو در سيستم گلستان و تطبيق اصل مدارك هنگام مراجعه حضوري به دانشكده، قطعي شده و اجازه انتخاب واحد داده خواهد شد.

(با توجه به عدم امكان تغيير اطلاعات آدرس و عكس دانشجويان در سيستم، لازم است پذيرفته شدگان در مرحله ثبت نام الكترونيكي عكس جديد خود را با وضوح مناسب بارگذاري كرده و آدرس محل سكونت دائم را در سيستم وارد نمايند.)

o       كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص خدمات دانشجويي و تكميل پرونده مربوطه به آدرس الكترونيكي http://daneshjoo.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

o       كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص كارنامه سلامت روان به آدرس الكترونيكي http://portal.saorg.ir/mentalhealth   وكارنامه سلامت جسماني  به آدرس الكترونيكي   http://portal.saorg.ir/physicalhealth  مراجعه نمايند.

o       پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص موارد مربوط به سهميه شاهد و ايثارگر به آدرس الكترونيكي http://shahed.kntu.ac.ir  مراجعه نمايند.

o       كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت تكميل فرم اطلاعات فردي به آدرس     الكترونيكي  http://herasat.kntu.ac.ir   مراجعه نمايند.

پذيرفته شدگان محترم:

در صورت بروز مشكل درثبت نام الكترونيكي و براي مشاهده پاسخ  سوالات احتمالي  در اين زمينه مي توانيد به آدرس:  https://grad.kntu.ac.ir  بخش سوالات متداول/ گروه: داوطلبان پذيرش و دانشجويان جديدالورود مراجعه نماييد.

 *** چنانچه سوال جديدي داشته باشيد كه در ليست سوالات مذكور وجود ندارد مي توانيد از طريق آدرس ايميل Paziresh@kntu.ac.ir سوالات خود را مطرح كرده و پس از 24 ساعت جواب آن را در همان بخش سئوالات متداول ملاحظه نماييد.

با آرزوي توفيق و تعالي

مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه

هفدهم شهريور ماه 1398

تعداد بازدید:
21192
تاریخ:
1398/06/17
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.