تحصیلات تکمیلی دانشگاه
اسامي دانشجويان داراي نقص پرونده

جدول شرح نقص و كد نقص

شرح نقص

كد نقص

عدم وصول تاييديه تحصيلي به دليل عدم تسويه حساب با دانشگاه مقطع قبل

11

عدم وصول تاييديه تحصيلي به دليل لزوم ارائه تعهد محضري به دانشگاه مقطع قبل(دانلود فرم تعهد)

22

عدم وصول تاييديه تحصيلي به دليل لزوم اخذ مجوز از آموزش و پرورش براي دانشگاه مقطع قبل

33

عدم وصول ريزنمرات تحصيلي از دانشگاه مقطع قبل

44

عدم ارائه مجوز ادامه تحصيل از محل استخدام

  55   

عدم وصول تاييديه تحصيلي به دليل نقص پرونده در دانشگاه مقطع قبل

66

 
 

جدول نواقص تاييديه تحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره دانشجويي

كد نقص

تاريخ اطلاع رساني

1

 

 2

 

 

 3

 

 4

 

 5

 

 

 6

 

 

 

 9

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

 

 13

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 17

 

 

 
9270
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد | K. N. Toosi Univesity of Technology.