آگهي ثبت نام از پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد 1396

 

آگهي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان(مرحله تكميل ظرفيت) آزمون كارشناسي ارشد سال 96

ضمن تبريك و آرزوي توفيق براي كليه پذيرفته شدگان دانشگاه در سال تحصيلي جديد، به اطلاع مي رساند ثبت نام از پذيرفته شدگان جديدالورود در دانشگاه، در دو مرحله به صورت الكترونيكي و مراجعه حضوري انجام مي گيرد. در مرحله ثبت نام الكترونيكي(مرحله اول) لازم است پذيرفته شدگان با مراجعه به سامانه آموزشي دانشگاه، اطلاعات شخصي و تحصيلي خود را تكميل نموده و مدارك لازم براي ثبت نام را بارگذاري و در پايان گواهي پذيرش غيرحضوري را چاپ نمايند؛ در مرحله مراجعه حضوري(مرحله دوم) با در دست داشتن گواهي پذيرش غير حضوري(چاپ شده در مرحله الكترونيكي) و اصل مدارك بارگذاري شده در سامانه، شخصاً (مراجعه حضوري شخص دانشجو الزامي است) در يكي از روزهاي شنبه 25/آذر لغايت يك شنبه 26/ آذر ماه 1396 جهت مطابقت و كنترل مدارك ثبت نامي به دفتر مركز آموزشهاي آزاد و الكترونيكي دانشگاه (ميرداماد غربي پلاك 470 ) مراجعه نمايند.

***  قابل ذكر است مدارك بارگذاري شده توسط دانشجو، قبل از شروع مرحله دوم (مراجعه حضوري) بايد توسط اين مديريت در سامانه بررسي و تاييد گردد، بنابراين لازم است پذيرفته شدگان بطور مستمر وضعيت تأييد مدارك خود را در سامانه ثبت نام، كنترل و نواقص احتمالي را برطرف نمايند تا مراحل بعدي ثبت نام و پذيرش نهايي امكان پذيرگردد.

* ضمناً عدم مراجعه در زمان تعيين شده به منزله انصراف از تحصيل بوده و از پذيرفته شدگاني كه در روزهاي مقرر مراجعه ننمايند به هيچ عنوان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

 

**ثبت نام الكترونيكي از صبح روز يكشنبه مورخ 1396/09/19 شروع و در ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 1396/09/21 به اتمام خواهد رسيد.

·        آدرس سامانه آموزشي دانشگاه: http://golestan.kntu.ac.ir

·        شناسه كاربري:  به ابتداي كد ملي 10 رقمي كاركترهاي 962k اضافه شود(بدون فاصله)

·        گذرواژه: كد ملي 10 رقمي
*جهت مشاهده راهنماي ثبت نام الكترونيكي
 اينجا  را كليك نماييد.P1

توجه: بارگذاري مدارك زير در ثبت نام الكترونيكي الزامي است

·        عكس(لازم است عكس جديد در سيستم گلستان با حجم بيش از  5 Kb و كمتر از 15 Kb بارگذاري شود) تغيير عكس پس از پذيرش حضوري در سيستم گلستان امكان پذير نبوده و مدارك تحصيلي با عكس بارگذاري شده صادر خواهد شد.

·        كارت ملي(پشت و رو)

·        شناسنامه(تمام صفحات)

·        مداركي دال بر وضعيت فراغت از تحصيل:

* مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي با قيد معدل كل(در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات الزامي است)

* گواهي فراغت از تحصيل با قيد معدل كل براي دانشجويان سال آخر ((لينك دريافت فرم))P2

*  گواهي فراغت از تحصيل با قيد معدل كل براي فاقدين مدرك تحصيلي كارشناسي ((لينك دريافت فرم)) P3

* گواهي فراغت از تحصيل كارداني با قيد معدل كل براي فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته(در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات الزامي است)  

·        گواهي سهميه رتبه اولي(براي پذيرفته شدگان سهميه رتبه اول) (براي دريافت فرم­­ كليك نماييد) P4

·        فرم تأييد استفاده از سهميه رزمندگان (براي دريافت فرم­­ كليك نماييد) P5

·        فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان سال آخر (لازم است فرم مربوطه از اينجا دريافت و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود) P7

·        گواهي حداقل سه سال سابقه كار بعد از اتمام تحصيل در مقطع كارشناسي و يا حداقل پنج سال سابقه فعاليت مورد تاييد مراجع ذي ربط قانوني(مخصوص پذيرفته شدگان مجازي شاغلين)

·        مداركي دال بر وضعيت نظام وظيفه:

* كارت پايان خدمت سربازي  يا معافيت دائم /موقت(دارندگان كارت )

* برگه اعزام به خدمت فاقد تاريخ غيبت براي دانشجويان مشمولي كه فرجه يكساله بعد از فراغت از تحصيل آنان به پايان رسيده و تاريخ آن تا 96/6/31 به اتمام نرسيده باشد/ براي دانشجويان سال آخر گواهي معدل با تأييد تاريخ فراغت از تحصيل تا 96/6/31 مجدداً بارگذاري گردد.

* برگه ترخيص از خدمت سربازي با درج اعلام موافقت با ادامه تحصيل براي مشمولين حين خدمت. (اينگونه پذيرفته شدگان (مشغول به خدمت سربازي) لازم است با در دست داشتن مدرك شناسايي معتبر جهت اخذ گواهي ترخيص از خدمت، روز دوشنبه 20/9/96 به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه به آدرس: ميرداماد غربي- پلاك 470 مراجعه نمايند.؛(مراجعه اوليا بلامانع است.)

      **تطبيق مدارك و ثبت نام قطعي از پذيرفته شدگان مشغول به خدمت سربازي، بعد از ترخيص كامل از خدمت و ارائه گواهي موافقت با ادامه تحصيل از معاونت وظيفه عمومي ناجا انجام خواهد گرفت.

 

يادآوري مهم

*** پذيرفته­ شدگان لازم است پس از انجام ثبت­ نام الكترونيكي(اينترنتي) برابر زمانبندي مندرج در سايت مركز آموزش هاي الكترونيكي طي روزهاي شنبه 25 لغايت يكشنبه 26/ آذرماه/1396 با در دست داشتن اصل مدارك بارگذاري شده و گواهي پذيرش غيرحضوري( بعد از اتمام ثبت نام از سيستم چاپ گردد) شخصاً براي پذيرش حضوري به دفتر مركز آموزشهاي آزاد و الكترونيكي واقع در طبقه دوم سازمان مركزي دانشگاه مراجعه نمايند.

 

*** در بارگذاري مدارك، رعايت وضوح (حداقل حجم kb 200و حداكثر حجم kb 400) در سيستم ثبت نام الزامي است.

***با توجه به اينكه تنها سال تولد پذيرفته­شدگان در سيستم ثبت شده است، ضروري است نسبت به درج كامل تاريخ تولد (شامل روز، ماه و سال) در سيستم گلستان اقدام نمائيد. اصلاح و تكميل اطلاعات فردي، تحصيلي، آموزشي، آدرس و... در سيستم گلستان الزامي است. مسئوليت هرگونه تناقض و اشتباه در اطلاعات به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

*** با توجه به راه اندازي سيستم بايگاني الكترونيكي در دانشگاه، اصل مدارك ثبت­نامي پذيرفته شدگان پس از اتمام مراحل ثبت نام، جهت حفظ و نگهداري آنها تا پايان دوره تحصيل، عودت داده خواهد شد بنابراين لازم است دانشجويان در حفظ و نگهداري آنها كوشا بوده تا در صورت نياز به دانشگاه، ارائه نمايند.

پرداخت شهريه :

ü     كليه پذيرفته شدگان ملزم به پرداخت مبلغ 350/000(سيصدوپنجاه) ريال بابت خدمات ثبت نام در مرحله ثبت نام الكترونيكي مي باشند.

ü     پذيرفته شدگان دوره الكترونيكي ملزم به پرداخت شهريه علي ­الحساب نيمسال دوم سال تحصيلي 97  96 به ميزان 20/000/000(بيست ميليون) ريال از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي سيستم گلستان مي باشند.

**بديهي است بارگذاري مدارك و ورود  اطلاعات و پرداخت شهريه به تنهايي به منزله پذيرش دانشجو نخواهد بود و ثبت نام پذيرفته شدگان پس از تطبيق مدارك و تأييد اطلاعات دانشجو در سيستم گلستان، قطعي شده و اجازه انتخاب واحد در زمان مقرر داده خواهد شد.

(( با توجه به عدم امكان تغيير اطلاعات آدرس و عكس دانشجويان در سيستم، لازم است پذيرفته شدگان در مرحله ثبت نام الكترونيكي عكس جديد خود را با وضوح مناسب بارگذاري كرده و آدرس محل سكونت دائم را در سيستم وارد نمايند.))

** پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص موارد مربوط به سهميه شاهد و ايثارگر به آدرس الكترونيكي http://shahed.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

***كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت تكميل فرم اطلاعات فردي به آدرس الكترونيكي http://herasat.kntu.ac.ir  مراجعه نمايند.

 

مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه

هيجدهم آذرماه1396

 

تعداد بازدید:
1513
تاریخ:
1396/09/18
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.