اطلاعيه شماره 2: آگهي ثبت نام از پذيرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد سال 96
(لازم است برنامه زمانبندي دانشكده ها قبل از ايام فوق مورد ملاحظه قرار گيرد).

آگهي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان(با آزمون و بدون آزمون) كارشناسي ارشد سال 96

ضمن تبريك و آرزوي توفيق براي كليه پذيرفته شدگان دانشگاه در سال تحصيلي جديد، به اطلاع مي رساند ثبت نام از پذيرفته شدگان جديدالورود در دانشگاه، در دو مرحله به صورت الكترونيكي و مراجعه حضوري انجام مي گيرد. در مرحله ثبت نام الكترونيكي(مرحله اول) لازم است پذيرفته شدگان با مراجعه به سامانه آموزشي دانشگاه، اطلاعات سجلي و تحصيلي خود را تكميل نموده و مدارك لازم براي ثبت نام را بارگذاري و در پايان گواهي پذيرش غيرحضوري را چاپ نمايند؛ در مرحله مراجعه حضوري(مرحله دوم) با در دست داشتن گواهي پذيرش غير حضوري و اصل مدارك بارگذاري شده در سامانه، شخصاً (مراجعه حضوري شخص دانشجو الزامي است) در يكي از روزهاي شنبه 25/شهريور لغايت دوشنبه 27/ شهريور ماه 1396 (برابر زمانبندي مندرج در سايت دانشكده مربوطه) جهت مطابقت و كنترل مدارك ثبت نامي به دانشكده محل تحصيل مراجعه نمايند.(لازم است برنامه زمانبندي دانشكده ها قبل از ايام فوق مورد ملاحظه قرار گيرد).

***  قابل ذكر است مدارك بارگذاري شده توسط دانشجو، قبل از شروع مرحله دوم (مراجعه حضوري) بايد توسط اين مديريت در سامانه بررسي و تاييد گردد، بنابراين لازم است پذيرفته شدگان بطور مستمر وضعيت تأييد مدارك خود را در سامانه ثبت نام، كنترل و نواقص احتمالي را برطرف نمايند تا مراحل بعدي ثبت نام و پذيرش نهايي امكان پذيرگردد.

* ضمناً عدم مراجعه در زمان تعيين شده به منزله انصراف از تحصيل بوده و از پذيرفته شدگاني كه در روزهاي مقرر مراجعه ننمايند به هيچ عنوان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

 

**ثبت نام الكترونيكي از ساعت 9 صبح  روز چهاشنبه مورخ 1396/06/15شروع و در ساعت 24  روز شنبه مورخ  1396/06/18به اتمام خواهد رسيد.

·        آدرس سامانه آموزشي دانشگاه: http://golestan.kntu.ac.ir

·        شناسه كاربري:   به ابتداي كد ملي 10 رقمي كاركترهاي k961 اضافه شود(بدون فاصله)

·        گذرواژه:         كد ملي 10 رقمي

*جهت مشاهده راهنماي ثبت نام الكترونيكي اينجا را كليك نماييد.P1

 توجه: بارگذاري مدارك زير در ثبت نام الكترونيكي الزامي است

·        عكس(لازم است عكس جديد در سيستم گلستان با حجم بيش از  5 Kb و كمتر از 15 Kb بارگذاري شود) تغيير عكس پس از پذيرش حضوري در سيستم گلستان امكان پذير نبوده و مدارك تحصيلي با عكس بارگذاري شده صادر خواهد شد.

·        كارت ملي(پشت و رو)

·        شناسنامه(تمام صفحات)

·        مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي با قيد معدل كل(در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات الزامي است)

·        گواهي فراغت از تحصيل با قيد معدل كل (براي دانشجويان سال آخر باتوجه به توضيحات پايين گواهي) ((لينك دريافت فرم ها))P2 فاقدين مدرك تحصيل كارشناسي  ((لينك دريافت فرم)) P3

·        گواهي فراغت از تحصيل كارداني با قيد معدل كل براي فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته(در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات الزامي است)  

·        حكم مرخصي سالانه و يا موافقت كتبي بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل تمام وقت از ارگان محل خدمت( براي شاغلين وزارتخانه­ها، سازمان­ها و نهادهاي دولتي)  تأكيد مي گردد انجام مراحل ثبت‌نام منوط به ارائه گواهي مذكور مي‌باشد و در صورت عدم ارائه گواهي، ادامه روند ثبت نام امكان پذير نخواهد بود.

·        گواهي سهميه رتبه اولي(براي پذيرفته شدگان سهميه رتبه اول) (براي دريافت فرم­­ كليك نماييد) P4

·        فرم تأييد استفاده از سهميه رزمندگان (براي دريافت فرم­­ كليك نماييد) P5

·        فرم تعهد آموزش رايگان براي دانشجويان روزانه(فرم مربوطه را از اينجا  دريافت كرده و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود) P6

·        فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان سال آخر (لازم است فرم مربوطه از اينجا  دريافت و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود) P7

·        گواهي حداقل سه سال سابقه كار بعد از اتمام تحصيل در مقطع كارشناسي و يا حداقل پنج سال سابقه فعاليت مورد تاييد مراجع ذي ربط قانوني(مخصوص پذيرفته شدگان شاغلين دورهاي الكترونيكي)

·        فرم تعهد ثبت نام مشروط پذيرفته شدگان بدون آزمون(براي دريافت فرم­­ كليك نماييد) P8

·        كارت پايان خدمت سربازي  يا معافيت دائم /موقت(دارندگان كارت )

·        برگه اعزام به خدمت فاقد تاريخ غيبت براي دانشجويان مشمولي كه  فرجه يكساله بعد از فراغت از تحصيل آنان به پايان رسيده و تاريخ آن تا زمان ثبت نام  به اتمام نرسيده باشد/ براي دانشجويان سال آخر گواهي معدل با تأييد تاريخ فراغت از تحصيل تا 31/6/96 مجدداً بارگذاري گردد.

·        برگه ترخيص از خدمت سربازي با درج اعلام موافقت با ادامه تحصيل براي مشمولين حين خدمت. (اينگونه پذيرفته شدگان (مشغول به خدمت سربازي) لازم است با در دست داشتن مدرك شناسايي معتبر جهت اخذ گواهي ترخيص از خدمت، برابر اطلاع رساني قبلي  به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه به آدرس: ميرداماد غربي- پلاك 470 مراجعه نمايند.؛(مراجعه اوليا بلامانع است.)

      **تطبيق مدارك و ثبت نام قطعي از پذيرفته شدگان مشغول به خدمت سربازي، بعد از ترخيص كامل از خدمت و ارائه گواهي موافقت با ادامه تحصيل از معاونت وظيفه عمومي ناجا انجام خواهد گرفت.

 

يادآوري مهم

*** پذيرفته­ شدگان لازم است پس از انجام ثبت­ نام الكترونيكي(اينترنتي) برابر زمانبندي مندرج در سايت دانشكده در يكي از روزهاي شنبه 25 لغايت دوشنبه 27/ شهريورماه/1396  با در دست داشتن اصل مدارك بارگذاري شده و گواهي پذيرش غيرحضوري( بعد از اتمام ثبت نام از سيستم چاپ گردد) شخصاً براي پذيرش حضوري به دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.(لازم است پذيرفته شدگان قبل از ايام فوق الذكر، برنامه زمانبندي مندرج در سايت دانشكده ها را ملاحظه نموده و از روز و ساعت حضور اطلاع حاصل نمايند.)

 *** كليه پذيرفته شدگان لازم است در زمان مراجعه حضوري مدارك زير را نيز به باجه امور دانشجويي مستقر در محل ثبت نام(دانشكده مربوطه) تحويل نمايند تا مراحل ثبت نام و پذيرش نهايي امكان پذيرگردد.

1) پرينت كارنامه معاينات جسماني از سيستم در ثبت نام غيرحضوري(كليه پذيرفته شدگان) و تكميل امضاهاي آن در مطب پزشك، دانپزشك و اپتومتريست.

2)پرينت فرم تعهد اخذ خوابگاه از سيستم در مرحله ثبت نام غيرحضوري و امضاي آن (فقط متقاضيان خوابگاه)

3)پرينت فرم تعهد تسويه حساب با مقطع قبلي از سيستم(دانشجويان تحصيلات تكميلي)و امضاي آن(متقاضيان خوابگاه)

4) پرينت فرم محارم (مخصوص خواهران) از سيستم  (امضاء دانشجو و ولي دانشجو) (فقط متقاضيان خوابگاه)

ضمناً جهت ملاحظه فرايند ثبت نام خوابگاه(لينك دريافت فرم) و راهنما تقاضاي خوابگاه(لينك دريافت تقاضا) بر روي لينك مربوطه كليك فرماييد.

*** در بارگذاري مدارك، رعايت وضوح (حداقل حجم kb 200و حداكثر حجم kb 400) در سيستم ثبت نام الزامي است.

***با توجه به اينكه تنها سال تولد پذيرفته­شدگان در سيستم ثبت شده است، ضروري است نسبت به درج كامل تاريخ تولد (شامل روز، ماه و سال) در سيستم گلستان اقدام نمائيد. اصلاح و تكميل اطلاعات فردي، تحصيلي، آموزشي، آدرس و... در سيستم گلستان الزامي است. مسئوليت هرگونه تناقض و اشتباه در اطلاعات به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

*** با توجه به راه اندازي سيستم بايگاني الكترونيكي در دانشگاه، اصل مدارك ثبت­نامي پذيرفته شدگان پس از اتمام مراحل ثبت نام، جهت حفظ و نگهداري آنها تا پايان دوره تحصيل، عودت داده خواهد شد بنابراين لازم است دانشجويان در حفظ و نگهداري آنها كوشا بوده و در صورت نياز دانشگاه، ارائه نمايند.

****پذيرفته­ شدگان بدون­آزمون (استعداد­درخشان) لازم­است با مراجعه به آدرس:
 
http://sd.sanjesh.org/Details.aspx?id=4122   از  نحوه دريافت  و تكميل فرمهاي صلاحيت عمومي  و  واريز هزينه اطلاع حاصل نموده و پس از آن در  روز 17/7/96 از ساعت 8 الي 12 با در دست داشتن اصل مدارك مربوطه و تصاوير لازم به اين مديريت مراجعه نمايند.

پرداخت شهريه :

ü     كليه پذيرفته شدگان ملزم به پرداخت مبلغ 350/000(سيصدوپنجاه هزار) ريال بابت خدمات ثبت نام در مرحله ثبت نام الكترونيكي مي باشند.

ü     پذيرفته شدگان دوره هاي نوبت دوم و الكترونيكي ملزم به پرداخت شهريه علي­الحساب نيمسال اول سال تحصيلي 96  95 به ميزان 20/000/000(بيست ميليون) ريال از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي سيستم گلستان مي باشند.

**بديهي بارگذاري مدارك و ورود  اطلاعات به تنهايي به منزله پذيرش دانشجو نخواهد بود و ثبت نام پذيرفته شدگان پس از تطبيق مدارك و تأييد اطلاعات دانشجو در سيستم گلستان، قطعي شده و اجازه انتخاب واحد داده خواهد شد.

(( با توجه به عدم امكان تغيير اطلاعات آدرس و عكس دانشجويان در سيستم، لازم است پذيرفته شدگان در مرحله ثبت نام الكترونيكي عكس جديد خود را بارگذاري كرده و آدرس محل سكونت دائم را در سيستم وارد نمايند.))


** پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص موارد مربوط به سهميه شاهد و ايثارگر به آدرس الكترونيكي http://shahed.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

***كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت تكميل فرم اطلاعات فردي به آدرس الكترونيكي  http://herasat.kntu.ac.ir  مراجعه نمايند.

 

مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه

دوازدهم شهريور ماه1396

 

تعداد بازدید:
24115
تاریخ:
1396/06/12
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.