اطلاعيه شماره 2: آگهي ثبت نام از پذيرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون مقطع دكتري در سال 96

آگهي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دكتراي سال  96

(پذيرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون (استعدادهاي درخشان))

ضمن تبريك و آرزوي توفيق براي كليه پذيرفته شدگان دانشگاه در سال تحصيلي جديد، به اطلاع مي رساند ثبت نام از پذيرفته شدگان جديدالورود در دانشگاه، در دو مرحله به صورت الكترونيكي و مراجعه حضوري انجام مي گيرد. در مرحله ثبت نام الكترونيكي(مرحله اول) لازم است پذيرفته شدگان با مراجعه به سامانه آموزشي دانشگاه، اطلاعات سجلي و تحصيلي خود را تكميل نموده و مدارك لازم براي ثبت نام را بارگذاري و در پايان گواهي پذيرش غيرحضوري را چاپ نمايند؛ در مرحله مراجعه حضوري(مرحله دوم) با در دست داشتن گواهي پذيرش غير حضوري و اصل مدارك بارگذاري شده در سامانه، شخصاً (مراجعه حضوري شخص دانشجو الزامي است) در يكي از روزهاي شنبه 25/شهريور لغايت يكشنبه 26/ شهريور ماه 1396 (برابر زمانبندي مندرج در سايت دانشكده مربوطه) جهت مطابقت و كنترل مدارك ثبت نامي به دانشكده محل تحصيل مراجعه نمايند.

***  قابل ذكر است مدارك بارگذاري شده توسط دانشجو، قبل از شروع مرحله دوم (مراجعه حضوري) بايد توسط اين مديريت در سامانه بررسي و تاييد گردد، بنابراين لازم است پذيرفته شدگان بطور مستمر وضعيت تأييد مدارك خود را در سامانه ثبت نام، كنترل و نواقص احتمالي را برطرف نمايند تا مراحل بعدي ثبت نام و پذيرش نهايي امكان پذيرگردد. ضمناً

عدم مراجعه در زمان تعيين شده به منزله انصراف از تحصيل بوده و از پذيرفته شدگاني كه در روزهاي مقرر مراجعه ننمايند به هيچ عنوان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

 

**ثبت نام الكترونيكي از ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 13/06/1396 شروع و در ساعت 24  روز پنج شنبه مورخ  16/06/1396  به اتمام خواهد رسيد.

* آدرس سامانه آموزشي دانشگاه: http://golestan.kntu.ac.ir 
* شناسه كاربري و گذرواژه جهت ورود به پرتال ثبت نام :

v    شناسه كاربري:     به ابتداي كد ملي 10 رقمي عبارت  k961 اضافه شود.

v    گذرواژه:           كد ملي 10 رقمي
*جهت مشاهده راهنماي ثبت نام الكترونيكي اينجا را كليك نماييد. p1

توجه : بارگذاري مدارك زير در ثبت نام الكترونيكي الزامي است :

v    عكس (لازم است عكس جديد در سيستم گلستان با حجم بيش از 5 Kb و كمتر از 15 Kb بارگذاري شود)  تغيير عكس پس از پذيرش حضوري در سيستم گلستان امكان پذير نبوده و تمامي مدارك تحصيلي با عكس بارگذاري شده صادر خواهد شد.

v    كارت ملي(پشت و رو)

v    شناسنامه(تمام صفحات)

v    مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي با قيد معدل كل(ارائه مدرك فراغت از تحصيل مقطع كارداني براي فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته و همچنين در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات الزامي است)

v    مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد (در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات الزامي است) يا گواهي معدل براي دانشجويان سال آخركارشناسي ارشد با قيد معدل كل و واحدهاي گذرانده تا 31/06/95 يا 30/11/95  (براي دريافت فرم­­ معدل كليك نماييد)p2

v    گواهي تاييد تاريخ فراغت از تحصيل و معدل براي دانشجويان سال آخر كارشناسي ارشد كه تا 31/6/96 فارغ التحصيل مي شوند و فارغ التحصيلاني كه فاقد مدرك بوده و يا مدرك فراغت آنها فاقد معدل مي باشد (براي دريافت فرم تأييد فراغت و معدل كليك نماييد) p3  

توجه : كليه فرم ها با مهر و امضاي معاونت آموزشي / مدير تحصيلات تكميلي / مدير امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل مقاطع قبلي مورد قبول مي باشد.

v    حكم مرخصي سالانه و يا موافقت كتبي بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل تمام وقت از ارگان محل خدمت (براي شاغلين وزارتخانه­ها، سازمان­ها و نهادهاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كشور)  تأكيد مي گردد انجام مراحل ثبت‌نام منوط به ارائه گواهي مذكور مي‌باشد و در صورت عدم ارائه گواهي، ادامه روند ثبت نام امكان پذير نخواهد بود.

v    مدارك مربوط به استفاده از سهميه مربيان (حكم استخدامي هيئت علمي رسمي يا رسمي آزمايشي دانشگاه هاي دولتي)

v    فرم تأييد استفاده از سهميه رزمندگان 

v    فرم تعهد آموزش رايگان براي دانشجويان روزانه (لازم است فرم مربوطه از اينجا  دريافت و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود) p4

v    فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان سال آخر (لازم است فرم مربوطه از اينجا  دريافت و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود) p5

v    گواهي مدرك زبان بين الملل قابل قبول دانشگاه مطابق جدول (اينجا كليك كنيد) p6

v    فرم تعهد ثبت نام مشروط پذيرفته شدگان بدون آزمون (اينجا كليك كنيد) p7

v    كارت پايان خدمت سربازي  يا معافيت دائم/موقت  

v    برگه اعزام به خدمت فاقد تاريخ غيبت براي دانشجويان مشمولي كه  فرجه يكساله بعد از فراغت از تحصيل آنان به پايان رسيده و تاريخ اعزام در آن تا زمان ثبت نام  به اتمام نرسيده باشد/ براي دانشجويان سال آخر گواهي معدل با تأييد تاريخ فراغت از تحصيل تا 31/6/96 مجدداً بارگذاري گردد.

v    برگه ترخيص از خدمت سربازي با درج اعلام موافقت با ادامه تحصيل براي مشمولين حين خدمت :

(اينگونه پذيرفته شدگان (مشغول به خدمت سربازي) لازم است با در دست داشتن مدرك شناسايي معتبر جهت اخذ گواهي ترخيص از خدمت، طي روز چهار شنبه 8/6/96  از ساعت 8:30 لغايت 12:30 به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه به آدرس : ميرداماد غربي- پلاك 470 مراجعه نمايند. (مراجعه والدين دانشجو با در دست داشتن كارت شناسايي بلامانع است.)

      ***  تطبيق مدارك و ثبت نام قطعي از پذيرفته شدگان مشغول به خدمت سربازي، بعد از ترخيص كامل از خدمت و ارائه گواهي موافقت با ادامه تحصيل از معاونت وظيفه عمومي ناجا انجام خواهد گرفت.

 

يادآوري مهم :

*** پذيرفته­ شدگان لازم است پس از انجام ثبت­نام الكترونيكي(اينترنتي) در يكي از روز هاي شنبه 25/ شهريور ماه لغايت  يكشنبه 26/ شهريورماه 96 (برابر برنامه زمانبندي مندرج درسايت دانشكده مربوطه) با در دست داشتن اصل مدارك بارگذاري شده و گواهي پذيرش غيرحضوري( بعد از اتمام ثبت نام از سيستم چاپ گردد) شخصاً براي پذيرش حضوري به دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

*** در بارگذاري مدارك، رعايت وضوح (حداقل حجم kb 200 و حداكثر حجم kb 400 ) در سيستم ثبت نام الزامي است.

*** با توجه به اينكه تنها سال تولد پذيرفته­شدگان در سيستم گلستان ثبت شده است، ضروري است نسبت به درج كامل تاريخ تولد (شامل روز، ماه و سال) در سيستم اقدام نمائيد. اصلاح و تكميل اطلاعات فردي، تحصيلي، آموزشي، آدرس و... در سيستم گلستان الزامي است. مسئوليت هرگونه تناقض و اشتباه در اطلاعات به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

*** با توجه به راه اندازي سيستم بايگاني الكترونيكي در دانشگاه، اصل مدارك ثبت­نامي پذيرفته شدگان پس از اتمام مراحل ثبت نام، جهت حفظ و نگهداري آنها تا پايان دوره تحصيل، عودت داده خواهد شد بنابراين لازم است دانشجويان در حفظ و نگهداري آنها كوشا بوده و در صورت نياز دانشگاه، ارائه نمايند.

 

****پذيرفته­ شدگان بدون­آزمون (استعداد­درخشان) لازم­است با مراجعه به آدرس:
 
http://sd.sanjesh.org/Details.aspx?id=4122   از  نحوه دريافت  و تكميل فرمهاي صلاحيت عمومي  و  واريز هزينه اطلاع حاصل نموده و پس از آن در  روز 15/7/96 از ساعت 8 الي 12 با در دست داشتن اصل مدارك مربوطه و تصاوير لازم به اين مديريت مراجعه نمايند.

 

پرداخت هزينه ثبت نام :

ü     كليه پذيرفته شدگان ملزم به پرداخت مبلغ 000/350(سيصد و پنجاه هزار ريال) بابت خدمات ثبت نام در مرحله ثبت نام الكترونيكي مي باشند.

ü     پرداخت شهريه ثابت ترم براي دانشجويان دوره نوبت دوم(براي مشاهده جدول شهريه كليك كنيد)

بديهي است بارگذاري مدارك و ورود  اطلاعات به تنهايي به منزله پذيرش دانشجو نخواهد بود و ثبت نام پذيرفته شدگان پس از تطبيق مدارك و تأييد اطلاعات دانشجو در سيستم گلستان، قطعي شده و اجازه انتخاب واحد داده خواهد شد.

# درصورت بروز هرگونه مشكل در زمينه ثبت نام الكترونيكي، پذيرفته­شدگان ميتوانند با آدرس الكترونيكي Paziresh@kntu.ac.ir   مكاتبه و راهنمايي دريافت نمايند.

* كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص خدمات دانشجويي و تكميل پرونده مربوطه به آدرس الكترونيكي http://daneshjoo.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

** پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص موارد مربوط به سهميه شاهد و ايثارگر به آدرس الكترونيكي http://shahed.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

***كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت تكميل فرم اطلاعات فردي به آدرس الكترونيكي  http://herasat.kntu.ac.ir  مراجعه نمايند.

                         

                                                                                    مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه

                                                                                ششم شهريور ماه 1396 

 

تعداد بازدید:
2640
تاریخ:
1396/06/06
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.