اطلاعيه ثبت نام از پذيرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون مرحله تكميل ظرفيت مقطع دكتري ورودي سال95

اطلاعيه ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان مرحله تكميل ظرفيت

 آزمون دكتراي سال 95(پذيرفته شدگان با آزمون و استعدادهاي درخشان)

ضمن تبريك و آرزوي توفيق، به اطلاع مي رساند ثبت نام از پذيرفته شدگان در دو مرحله به صورت الكترونيكي و مراجعه حضوري انجام مي گيرد. بنابراين لازم است پذيرفته شدگان ابتدا به سامانه آموزشي دانشگاه جهت ورود اطلاعات و بارگذاري مدارك مراجعه و سپس جهت مطابقت و كنترل مدارك ثبت نامي شخصاً (مراجعه حضوري شخص دانشجو الزامي است) در روز چهارشنبه تاريخ 27 بهمن ماه 1395 به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه به آدرس : ميرداماد غربي- پلاك 470 مراجعه نمايند. عدم مراجعه در زمان تعيين شده به منزله انصراف از تحصيل بوده و از پذيرفته شدگاني كه در روزهاي مقرر مراجعه ننمايند به هيچ عنوان ثبت نام به  عمل نخواهد آمد.

*** از آنجائي كه ثبت نام پذيرفته شدگان پس از كنترل و تأييد صحت مدارك بارگذاري شده در سيستم و تطبيق آنها با اصل مدارك توسط اين مديريت، قطعيت مي يابد، پذيرفته شدگان لازم است بطور مستمر وضعيت تأييد مدارك خود را در پرتال ثبت نام كنترل و نواقص احتمالي را برطرف نمايند تا مراحل بعدي ثبت نام و پذيرش نهايي امكان پذيرگردد.

انجام ثبت نام الكترونيكي از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ  25/بهمن ماه/1395  لغايت ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 26/بهمن ماه/1395  در سايت آموزشي دانشگاه به آدرس: http://golestan.kntu.ac.ir امكان­پذير خواهد بود.
شناسه كاربري و گذرواژه جهت ورود به پرتال ثبت نام :

v    شناسه كاربري: به ابتداي شماره ملي ده رقمي، كاراكترهاي 952 k (بدون فاصله)اضافه شود.

v    گذرواژه: شماره ملي (ده رقمي)
*جهت مشاهده راهنماي ثبت نام الكترونيكي
 اينجا را كليك نماييد.

توجه : بارگذاري مدارك زير در ثبت نام الكترونيكي الزامي است :

v    عكس (لازم است عكس جديد در سيستم گلستان با حجم بيش از 5 Kb و كمتر از 15 Kb بارگذاري شود)  تغيير عكس پس از پذيرش حضوري در سيستم گلستان امكان پذير نبوده و تمامي مدارك تحصيلي با عكس بارگذاري شده صادر خواهد شد.

v    كارت ملي(پشت و رو)

v    شناسنامه(تمام صفحات)

v    رسيد درخواست بررسي صلاحيت عمومي(براي پذيرفته شدگان با آزمون)

v    مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي با قيد معدل كل(در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات الزامي است)

v    مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد (در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات الزامي است) يا گواهي معدل براي دانشجويان سال آخركارشناسي ارشد با قيد معدل كل و واحدهاي گذرانده تا 31/06/94 يا 30/11/94 راي دريافت فرم­­ معدل كليك نماييد)

توجه : كليه فرم ها با مهر و امضاي معاونت آموزشي / مدير تحصيلات تكميلي / مدير امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل مقاطع قبلي مورد قبول مي باشد.

v    حكم مرخصي سالانه و يا موافقت كتبي بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل تمام وقت از ارگان محل خدمت (براي شاغلين وزارتخانه­ها، سازمان­ها و نهادهاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كشور)  تأكيد مي گردد انجام مراحل ثبت‌نام منوط به ارائه گواهي مذكور مي‌باشد و در صورت عدم ارائه گواهي، ادامه روند ثبت نام امكان پذير نخواهد بود.

v    مدارك مربوط به استفاده از سهميه مربيان (حكم استخدامي هيئت علمي رسمي يا رسمي آزمايشي دانشگاه هاي دولتي)

v    فرم تأييد استفاده از سهميه رزمندگان  

v    فرم تعهد آموزش رايگان براي دانشجويان روزانه ازم است فرم مربوطه از اينجا دريافت و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود)

v    فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان سال آخر (لازم است فرم مربوطه از اينجا دريافت و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود)

v    گواهي مدرك زبان بين الملل قابل قبول دانشگاه مطابق جدول (اينجا كليك كنيد)

v    كارت پايان خدمت سربازي  يا معافيت دائم/موقت  

v    برگه اعزام به خدمت فاقد تاريخ غيبت براي دانشجويان مشمولي كه فرجه يكساله بعد از فراغت از تحصيل آنان به پايان رسيده و تاريخ آن تا زمان ثبت نام به اتمام نرسيده باشد/ براي دانشجويان سال آخر گواهي معدل با تأييد تاريخ فراغت از تحصيل تا 31/6/95 مجدداً بارگذاري گردد.

v    برگه ترخيص از خدمت سربازي با درج اعلام موافقت با ادامه تحصيل براي مشمولين حين خدمت :

(اينگونه پذيرفته شدگان (مشغول به خدمت سربازي) لازم است با در دست داشتن مدرك شناسايي معتبر جهت اخذ گواهي ترخيص از خدمت، طي روز دوشنبه 25/11/95 به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه به آدرس : ميرداماد غربي- پلاك 470 مراجعه نمايند. (مراجعه والدين دانشجو با در دست داشتن كارت شناسايي بلامانع است.)

      ***  تطبيق مدارك و ثبت نام قطعي از پذيرفته شدگان مشغول به خدمت سربازي، بعد از ترخيص كامل از خدمت و ارائه گواهي موافقت با ادامه تحصيل از معاونت وظيفه عمومي ناجا انجام خواهد گرفت.

 

يادآوري مهم :

*** پذيرفته­ شدگان لازم است پس از انجام ثبت­نام الكترونيكي(اينترنتي) در روز چهارشنبه تاريخ 27/ بهمن/1395  با در دست داشتن اصل مدارك بارگذاري شده و گواهي پذيرش غيرحضوري( بعد از اتمام ثبت نام از سيستم چاپ گردد) شخصاً براي پذيرش حضوري به دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

*** در بارگذاري مدارك، رعايت وضوح (حداقل حجم kb 200 و حداكثر حجم kb 400 ) در سيستم ثبت نام الزامي است.

*** با توجه به اينكه تنها سال تولد پذيرفته­ شدگان در سيستم گلستان ثبت شده است، ضروري است نسبت به درج كامل تاريخ تولد (شامل روز، ماه و سال) در سيستم اقدام نمائيد. اصلاح و تكميل اطلاعات فردي، تحصيلي، آموزشي، آدرس و... در سيستم گلستان الزامي است. مسئوليت هرگونه تناقض و اشتباه در اطلاعات به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

*** با توجه به راه اندازي سيستم بايگاني الكترونيكي در دانشگاه، اصل مدارك ثبت­نامي پذيرفته شدگان پس از اتمام مراحل ثبت نام، جهت حفظ و نگهداري آنها تا پايان دوره تحصيل، عودت داده خواهد شد بنابراين لازم است دانشجويان در حفظ و نگهداري آنها كوشا بوده و در صورت نياز دانشگاه، ارائه نمايند. 

****پذيرفته­ شدگان بدون­آزمون (استعداد­درخشان) لازم­است با مراجعه به آدرس:
 
http://sd.sanjesh.org/Default.aspx   از نحوه دريافت و تكميل فرمهاي صلاحيت عمومي و واريز هزينه اطلاع حاصل نموده و پس از آن در  روز 27/11/95 از ساعت 8 الي 12 با در دست داشتن اصل كليه مدارك مربوطه و تصاوير لازم به اين مديريت مراجعه نمايند.

 

پرداخت هزينه ثبت نام :

ü     كليه پذيرفته شدگان ملزم به پرداخت مبلغ 000/350 (سيصد و پنجاه هزار) ريال بابت خدمات ثبت نام در مرحله ثبت نام الكترونيكي مي  باشند.

بديهي است بارگذاري مدارك و ورود  اطلاعات به تنهايي به منزله پذيرش دانشجو نخواهد بود و ثبت نام پذيرفته شدگان پس از تطبيق مدارك و تأييد اطلاعات دانشجو در سيستم گلستان، قطعي شده و اجازه انتخاب واحد داده خواهد شد.

# درصورت بروز هرگونه مشكل در زمينه ثبت نام الكترونيكي، پذيرفته­ شدگان ميتوانند با آدرس الكترونيكيpaziresh@kntu.ac.ir   مكاتبه و راهنمايي دريافت نمايند.

 

* كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص خدمات دانشجويي و تكميل پرونده مربوطه به آدرس الكترونيكي http://daneshjoo.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

** پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص موارد مربوط به سهميه شاهد و ايثارگر به آدرس الكترونيكي http://shahed.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

***كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت تكميل فرم اطلاعات فردي به آدرس الكترونيكي http://herasat.kntu.ac.ir  مراجعه نمايند.

 

                                                                                    مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه

                                                                                24 بهمن ماه 1395 

 

 

تعداد بازدید:
1390
تاریخ:
1395/11/23
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.