اطلاعيه شماره 3: آگهي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان (با آزمون و بدون آزمون) كارشناسي ارشد سال 97

آگهي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان (با آزمون و بدون آزمون) كارشناسي ارشد سال 97

ضمن تبريك و آرزوي توفيق براي كليه پذيرفته شدگان دانشگاه در سال تحصيلي جديد، به اطلاع مي رساند ثبت نام از پذيرفته شدگان جديدالورود، در دو مرحله به صورت الكترونيكي و مراجعه حضوري انجام مي گيرد. در مرحله ثبت نام الكترونيكي(مرحله اول) لازم است پذيرفته شدگان با مراجعه به سامانه آموزشي دانشگاه، اطلاعات فردي و تحصيلي خود را تكميل نموده و مدارك لازم براي ثبت نام را بارگذاري و در پايان گواهي پذيرش غيرحضوري را چاپ نمايند؛ در مرحله مراجعه حضوري(مرحله دوم) با در دست داشتن گواهي پذيرش غير حضوري و اصل مدارك بارگذاري شده در سامانه ثبت نام (سيستم گلستان)، شخصاً (مراجعه حضوري شخص دانشجو الزامي است) و پس از تاييد توسط مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه در يكي از روزهاي سه شنبه 20/شهريور لغايت چهارشنبه 21/ شهريور ماه 1397 (برابر زمانبندي مندرج در سايت دانشكده مربوطه) جهت مطابقت و كنترل مدارك ثبت نامي و پذيرش نهايي به دانشكده محل تحصيل مراجعه نمايند.

(لازم است برنامه زمان بندي دانشكده ها قبل از ايام فوق مورد ملاحظه قرار گيرد)

قابل ذكر است مدارك بارگذاري شده توسط دانشجو، قبل از شروع مرحله دوم (مراجعه حضوري) بايد توسط اين مديريت در سامانه ثبت نام (سيستم گلستان) بررسي و تاييد گردد، بنابراين لازم است پذيرفته شدگان بطور مستمر وضعيت تأييد مدارك خود را در سيستم گلستان كنترل و نواقص احتمالي را برطرف نمايند تا مراحل بعدي ثبت نام و پذيرش نهايي امكان پذيرگردد.

 ضمناً عدم مراجعه در زمان تعيين شده به منزله انصراف از تحصيل بوده و از پذيرفته شدگاني كه در روزهاي مقرر مراجعه نكنند به هيچ عنوان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

 

o       ثبت نام الكترونيكي از ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه مورخ 15/06/1397 شروع و در ساعت 24 روز يكشنبه مورخ 18/06/1397  به اتمام خواهد رسيد.

o       آدرس سامانه آموزشي دانشگاه: http://golestan.kntu.ac.ir

·        شناسه كاربري: كدملي+ k971 (بدون فاصله)

·        گذرواژه: كدملي (بدون فاصله)

·        جهت مشاهده راهنماي ثبت نام الكترونيكي اينجا را كليك نماييد.P1

توجه: بارگذاري تصوير اصل مدارك زير در ثبت نام الكترونيكي الزامي است.

o       در صورت بارگذاري تصوير (كپي) هريك از مدارك، مدرك مذكور توسط اين مديريت تاييد نخواهد شد.

·        عكس(لازم است عكس جديد در سيستم گلستان با حجم بيش از  5 Kb و كمتر از 15 Kb بارگذاري شود) تغيير عكس پس از پذيرش حضوري در سيستم گلستان امكان پذير نبوده و مدارك تحصيلي با عكس بارگذاري شده صادر خواهد شد.

·        كارت ملي(پشت و رو)

·        شناسنامه(تمام صفحات)

·        مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي با قيد معدل كل (در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات حاوي معدل كل الزامي است)

·        گواهي فراغت از تحصيل با قيد معدل كل (براي دانشجويان سال آخر باتوجه به توضيحات پايين گواهي) (لينك دريافت فرم)P2

·        فاقدين مدرك تحصيل كارشناسي و دانشجويان سال آخر  (لينك دريافت فرم) P3

·        گواهي فراغت از تحصيل كارداني با قيد معدل كل براي فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته (در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات حاوي معدل كل الزامي است)  

·        حكم مرخصي سالانه و يا موافقت كتبي بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل تمام وقت از ارگان محل خدمت (براي شاغلين وزارتخانه­ها، سازمان­ها و نهادهاي دولتي) تأكيد مي گردد انجام مراحل ثبت‌نام منوط به ارائه گواهي مذكور مي‌باشد و در صورت عدم ارائه گواهي، ادامه روند ثبت نام امكان پذير نخواهد بود.

·        گواهي سهميه رتبه اولي(براي پذيرفته شدگان سهميه رتبه اول) (براي دريافت فرم اينجاكليك نماييد) P4

·        فرم تعهد آموزش رايگان براي دانشجويان روزانه (فرم مربوطه را از اينجا دريافت كرده و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود) P5

·        فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان سال آخر (لازم است فرم مربوطه از اينجا دريافت و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود) P6

·        كارت پايان خدمت سربازي  يا معافيت دائم / موقت(دارندگان كارت )

·        برگه اعزام به خدمت فاقد تاريخ غيبت براي دانشجويان مشمولي كه فرجه يكساله بعد از فراغت از تحصيل آنان به پايان رسيده و تاريخ آن تا زمان ثبت نام به اتمام نرسيده باشد /  براي دانشجويان سال آخر گواهي معدل با تأييد تاريخ فراغت از تحصيل تا 31/6/97 مجدداً بارگذاري گردد.

·        برگه ترخيص از خدمت سربازي با درج اعلام موافقت با ادامه تحصيل براي مشمولين حين خدمت.

(ا پذيرفته شدگان مشغول به خدمت سربازي لازم است با در دست داشتن مدرك شناسايي معتبر جهت اخذ گواهي ترخيص از خدمت، طي روز شنبه 17/6/97 از ساعت 8:30 لغايت 12:30 به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه به آدرس: ميرداماد غربي- پلاك 470 مراجعه نمايند.(مراجعه اولياء دانشجويان با كارت شناسايي معتبربلامانع است.)

تطبيق مدارك و ثبت نام قطعي از پذيرفته شدگان مشغول به خدمت سربازي، بعد از ترخيص كامل از خدمت و ارائه گواهي موافقت با ادامه تحصيل از معاونت وظيفه عمومي ناجا انجام خواهد گرفت.

 

يادآوري مهم:

o       پذيرفته­شدگان لازم است پس از انجام ثبت­نام الكترونيكي(اينترنتي) و تاييد توسط مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه برابر زمان بندي مندرج در سايت دانشكده طي روزهاي سه شنبه 20 لغايت چهارشنبه 21/ شهريورماه1397 با در دست داشتن اصل مدارك بارگذاري شده و گواهي پذيرش غيرحضوري (بعد از اتمام ثبت نام از سيستم چاپ گردد) شخصاً براي پذيرش حضوري به دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

o       در بارگذاري مدارك، رعايت وضوح (حداقل حجم kb 200و حداكثر حجم kb 400) در سيستم ثبت نام الزامي است.

o       با توجه به اينكه تنها سال تولد پذيرفته­شدگان در سيستم ثبت شده است، ضروري است نسبت به درج كامل تاريخ تولد (شامل روز، ماه و سال) در سيستم گلستان اقدام نمائيد. اصلاح و تكميل اطلاعات فردي، تحصيلي، آموزشي، آدرس و... در سيستم گلستان الزامي است. مسئوليت هرگونه تناقض و اشتباه در اطلاعات به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

با توجه به راه اندازي سيستم بايگاني الكترونيكي در دانشگاه، اصل مدارك ثبت­نامي پذيرفته شدگان پس از اتمام مراحل ثبت نام، جهت حفظ و نگهداري آنها تا پايان دوره تحصيل، عودت داده خواهد شد بنابراين لازم است دانشجويان در حفظ و نگهداري آنها كوشا بوده و در صورت نياز دانشگاه، ارائه نمايند.

پذيرفته­شدگان بدون­آزمون (استعداد­درخشان):

لازم­است با مراجعه به آدرس: http://sd.sanjesh.org/Details.aspx?id=4122   از نحوه دريافت و تكميل فرمهاي صلاحيت عمومي و واريز هزينه اطلاع حاصل نموده و پس از آن در روز 17/7/97 از ساعت 8 الي 12 با در دست داشتن فرمهاي تكميل شده ، فيش واريزي و مدارك لازم به اين مديريت مراجعه نمايند.

پرداخت هزينه ثبت نام:

o       كليه پذيرفته شدگان ملزم به پرداخت مبلغ 000/350(سيصدوپنجاه هزار) ريال بابت خدمات ثبت نام در مرحله ثبت نام الكترونيكي مي باشند.

o       پذيرفته شدگان دوره هاي نوبت دوم و الكترونيكي ملزم به پرداخت شهريه علي­الحساب نيمسال اول سال تحصيلي 98  97 به ميزان 000/000/20(بيست ميليون) ريال از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي سيستم گلستان مي باشند.

بديهي است بارگذاري مدارك و ورود  اطلاعات به تنهايي به منزله پذيرش دانشجو نخواهد بود و ثبت نام پذيرفته شدگان پس از تطبيق مدارك و تأييد اطلاعات دانشجو در سيستم گلستان، قطعي شده و اجازه انتخاب واحد داده خواهد شد.

(با توجه به عدم امكان تغيير اطلاعات آدرس و عكس دانشجويان در سيستم، لازم است پذيرفته شدگان در مرحله ثبت نام الكترونيكي عكس جديد خود را بارگذاري كرده و آدرس محل سكونت دائم را در سيستم وارد نمايند.)

o       درصورت بروز هرگونه مشكل در زمينه ثبت نام الكترونيكي، پذيرفته­شدگان مي توانند با آدرس الكترونيكي Paziresh@kntu.ac.ir   مكاتبه و راهنمايي دريافت نمايند. لازم به ذكر است به تماس هاي تلفني به هيچ عنوان پاسخ داده نخواهدشد.

o       كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص خدمات دانشجويي و تكميل پرونده مربوطه به آدرس الكترونيكي http://daneshjoo.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

o       كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص كارنامه سلامت روان به آدرس الكترونيكي http://portal.saorg.ir/mentalhealth   وكارنامه سلامت جسماني به آدرس الكترونيكي   http://portal.saorg.ir/physicalhealth مراجعه نمايند.

o       پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص موارد مربوط به سهميه شاهد و ايثارگر به آدرس الكترونيكي http://shahed.kntu.ac.ir  مراجعه نمايند.

o       كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت تكميل فرم اطلاعات فردي به آدرس    الكترونيكي  http://herasat.kntu.ac.ir   مراجعه نمايند.

مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه

چهاردهم شهريور ماه1397

 

تعداد بازدید:
25036
تاریخ:
1397/06/14
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.